วิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ

ผู้นำที่ไม่มีประสบการณ์ไม่มากเพียงพอที่จะนำวิสัยทัศน์ที่จะผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกเขานำไปสู่ ถ้าคุณไม่ได้มีทักษะในการบอกทุกคนซึ่งทิศทางที่จะมุ่งหน้าคุณจะมีความสับสน เลวยังคุณจะมีสถานการณ์ที่ผู้คนเริ่มต้นสร้างทิศทางของตัวเอง สำหรับผู้นำบางคนของพวกเขาขาดไม่ได้มาจากการขาดการสื่อสาร แต่ไม่ได้มีวิสัยทัศน์ของตัวเอง

วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่กำหนดสิ่งที่องค์กรจะพยายามที่จะบรรลุ ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนองค์กรจะถูกดึงไปในทิศทางที่แตกต่างกันมาก บางส่วนของทิศทางเหล่านี้จะยกเลิกแต่ละออกอื่น ๆ ดังนั้นแม้ว่าทำงานมากจะทำน้อยมากที่สามารถทำได้จริง

มันง่ายมากที่จะนำไปสู่​​ถ้าคุณมีความคิดที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จและความคิดของคุณเป็นสิ่งที่ดี แม้ว่าคุณจะไม่ได้มีจำนวนมากของทักษะการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสามารถช่วยให้คุณผ่านข้อบกพร่องของคุณ ผู้คนต้องการที่จะทำตามคนที่มีแผน โดยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการสำเร็จคุณจะดึงดูดผู้ติดตามและผู้ที่ต้องการที่จะปรับตัวเองด้วยวิสัยทัศน์ของคุณ บุคคลที่รู้ว่าเมื่อในเสาหลักของความสำเร็จคือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ด้วยเหตุนี้พวกเขาต้องการที่จะปรับตัวเองกับคนที่เชื่อมต่อวิสัยทัศน์ – ที่พวกเขาต้องการที่จะเข้าร่วมในความสำเร็จ

ในความเป็นจริงเป็นผู้นำที่ดีมีวิสัยทัศน์ที่ดีจะประสบความสำเร็จมากกว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่มีแผนป่วยรู้สึก ความสำเร็จครอบคลุมเป็นจำนวนมากของความล้มเหลว หากคุณเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จคนจะมีแนวโน้มที่จะลืมความผิดพลาดมากมายที่คุณให้เป็นผู้นำ ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ผลมีโอกาสน้อยที่จะมองข้ามข้อบกพร่องของคุณในวิสัยทัศน์ ผู้คนต้องการที่จะทำตามคนที่จะนำพวกเขาไปสู่​​ความสำเร็จ หากคุณดูเหมือนจะสามารถทำเช่นนี้ผู้คนจะต้องการที่จะทำตามที่คุณ หากคุณมีประวัติของความสำเร็จคนจะต้องการที่จะทำตามที่คุณ หากคุณมีประวัติของความล้มเหลวที่ผู้คนจะต้องการที่จะห่างไกลจากคุณในการสั่งซื้อเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวของคุณในอนาคต

หากคุณกำลังผลักดันผู้คนไปสู่​​ความสำเร็จร่วมกันพวกเขาจะมีแนวโน้มที่จะยึดติดอยู่กับคุณเพราะพวกเขาจะประสบความสำเร็จ ในบางกรณีพวกเขาอาจเริ่มต้นการจำลองบางส่วนของพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่ดีของคุณคิดว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลสำหรับความสำเร็จของคุณ หลายคนประสบความสำเร็จในความผิดพลาดสำหรับทักษะการเป็นผู้นำที่ดี นั่นเป็นเพราะคนต้องการที่จะทำตามคนที่มีผู้ที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จ

ดีแน่นอนทักษะความเป็นผู้นำมีความสำคัญมาก มันเป็นอะไรที่ดีกว่าที่จะนำไปสู่​​การมีวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำและทักษะความชำนาญ เพียงให้แน่ใจว่าคุณมีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของคุณคุณจะไม่มองข้ามทักษะที่จะช่วยให้คุณพัฒนาวิสัยทัศน์ที่ทำให้มันคุ้มค่าสำหรับผู้ติดตามที่จะทำตามที่คุณ